Aláírásminta vs aláírási címpéldány – mi a különbség?

Posted on Posted in Uncategorized

Ügyfeleink részéről rendszeres kérés, hogy cégeik változásbejegyzési eljárása során – de sok esetben a változásbejegyzési eljárástól függetlenül – készítsünk számukra aláírás-mintát, illetve aláírási-címpéldányt. Tekintettel arra, hogy az üzleti életben valóban gyakran szükséges (pályázati anyagok összeállítása, banki hitelügyintézés, stb.) a cég képviselőjének képviseleti jogának igazolása, az alábbiakban összefoglaljuk az aláírás-minta és az aláírási címpéldány közötti legfontosabb különbségeket.

Mind a közjegyző által kibocsátott aláírási címpéldány, mind pedig az ügyvéd által szerkesztett aláírás-minta annak igazolására szolgál, hogy a cég képviselője milyen módon és formában ír alá.

A két okirat között azonban azok bizonyítóerejét, illetve kibocsátásának feltételeit illetően az alábbi különbségek vannak.

Míg az aláírási címpéldány közokirat, azaz feltétel nélkül bizonyítja a benne foglalt tényeket, addig az aláírás-minta teljes bizonyító erejű magánokirat, tehát a benne foglaltakat az ellenkező bebizonyításáig bizonyítja.

Jelen cikk szempontjából a lényegesebb különbség azonban, hogy míg a közjegyző az ügyfél kérésére bármikor jogosult aláírási címpéldányt kibocsátani, addig az ügyvéd kizárólag a cég képviseleti jogát érintő (új ügyvezető kinevezése, ügyvezető adataiban bekövetkező változás, stb.) változásbejegyzési eljárás során jogosult aláírás-minta szerkesztésére és ellenjegyzésére.

Fontos hangsúlyozni tehát, hogy az ügyvédnek a fenti esetkörön kívül nincs lehetősége bármikor, az ügyfél részére aláírás-mintát készíteni.

Dr. Vári Péter / Harglaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *