Az új közbeszerzési törvény és az ajánlatkérők közbeszerzési szabályzatai

Posted on Posted in Közbeszerzés

Az Európai Unió 2014 tavaszán új közbeszerzési irányelveket fogadott el, amelyek a magyar jogba történő átültetésére a Miniszterelnökség elkészítette az új közbeszerzési törvényt: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 2015. október 2-án jelent meg a Magyar Közlönyben és 2015. november 1-jétől hatályos.

Ahogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (régi Kbt.), úgy a Kbt. is kötelezi az ajánlatkérőket a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjének, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körének és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjének rögzítésére.

A régi Kbt. alapján készült Közbeszerzési Szabályzatokat (a továbbiakban: Szabályzat) azonban 2015. november 1. napját követően az ajánlatkérőknek aktualizálni szükséges az alábbi szempontok szerint.

Alapvető elvárás, hogy a Szabályzat helyesen tartalmazza a Kbt-re való hivatkozásokat, az egyes kérdésköröket ugyanis a Kbt. a régi Kbt-től eltérő szakaszokban tartalmazza. Fontos továbbá a régi Kbt-hez kapcsolódó további jogforrások helyes megjelölése, ugyanis valamennyi részletszabályokat tartalmazó jogszabály száma szintén módosult [például az építési beruházások tekintetében az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet helyett az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet irányadó].

Ezen felül felhívjuk a figyelmet a Kbt. nóvumnak tekinthető rendelkezéseiről, melyeket a Szabályzatba érdemes beemelni. Ilyen a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására (Kbt. 27. §) és az eljárás előkészítésére (Kbt. 28. §) vonatkozó szabályozás – különös tekintettel a becsült érték meghatározásának módjára és dokumentálására vonatkozó rendelkezéseket. A Kbt. alapján (többek között) aktualizálni szükséges továbbá az egyes eljárás-fajtákra, a hirdetmények kezelésére, valamint az egyes ajánlattevők kizáró okok szerinti vizsgálatára vonatkozó eljárást, az összeférhetetlenségi szabályokat és az ajánlatok értékelési szempontjának meghatározására vonatkozó rendelkezéseket is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *