KFT alapítás akár 1 forint befizetésével?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

A 2014. március 15. napjától hatályos polgári törvénykönyv (Ptk.) ugyan 3.000.000,- Ft összegben határozza meg a korlátolt felelősségű társaság minimális törzstőkéjének összegét, azonban lehetőséget nyújt arra, hogy a korlátolt felelősségű társaság akár 1,- Ft befizetésével is megalapítható legyen. A fentiek természetesen nem jelentik azt, hogy bárki is mentesülhetne a törzstőke befizetésére vonatkozó kötelezettsége alól, azonban […]

Székhely, telephely, fióktelep – mi a különbség?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

A gyakorlatban gyakran keverednek a címben szereplő fogalmak, ezért a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján az alábbiakban tisztázzuk a különbségeket.   1. Székhely A cég székhelye az a hely, ahol a cég iratainak kezelése, őrzése, és a székhellyel összefüggő egyéb, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése történik, illetve a […]

Barangolás irodánk környékén – az Elevátor-ház

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Figyelemmel az Irodánknak helyet adó Gizella Malom, illetve a környékbeli közterületek elnevezésére (Boráros tér, Gabona utca, Ipar utca), a következő sorozatunkban bemutatjuk a környék valamikori, elsősorban malomiparral és kereskedelemmel kapcsolatos funkciója betöltése során meghatározó építészeti emlékeket. Az 1883-ben átadott Elevátor-ház tervezésekor fontos szempontot jelentett a város Duna-menti palotasorának méltó lezárása, ennek megfelelően 58 méteres magasságának […]

Aláírásminta vs aláírási címpéldány – mi a különbség?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Ügyfeleink részéről rendszeres kérés, hogy cégeik változásbejegyzési eljárása során – de sok esetben a változásbejegyzési eljárástól függetlenül – készítsünk számukra aláírás-mintát, illetve aláírási-címpéldányt. Tekintettel arra, hogy az üzleti életben valóban gyakran szükséges (pályázati anyagok összeállítása, banki hitelügyintézés, stb.) a cég képviselőjének képviseleti jogának igazolása, az alábbiakban összefoglaljuk az aláírás-minta és az aláírási címpéldány közötti legfontosabb […]

Közeleg a határidő: kötelező a Cégkapu

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2017. augusztus 30. napjáig valamennyi gazdálkodó szervezet számára kötelező bejelenteni elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába, azaz regisztrálni a Cégkapun, mellyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiak szerint foglaljuk össze.   1) Mi a Cégkapu? A Cégkapu – hasonlóan […]

Ügyvédjelölt kollégát keresünk

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Hazai és nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező, elsősorban gazdasági és polgári joggal foglalkozó belvárosi ügyvédi irodánkba keresünk legalább 6 hónap tapasztalattal rendelkező ügyvédjelölt kollégát.   Feladatok: – az ügyvédek munkájának támogatása – okiratok, beadványok szerkesztése – jogszabálykutatás, jogi állásfoglalások készítése – kapcsolattartás az ügyfelekkel, bírósággal és más hatóságokkal – szerződések készítése és véleményezése – bírósági eljárásokban való […]

Hogyan adózik az Uber sofőr?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

A taxisok felháborodása és utcára vonulása kapcsán aktuális a kérdés: annak, aki arra adja a fejét, hogy Uber-sofőrnek áll, vajon hogyan kell adóznia az így megszerzett jövedelem után? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ez év januárjában tájékoztatást adott ki, melyben részletezi, hogy a leendő sofőrök – vagy hivatalos nevükön nevezve “mobil alkalmazások segítségével igénybevett személyszállítási […]

Reform előtt a behajtási költségátalány

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

A behajtási költségátalány jogintézménye a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv átültetésével került be a magyar jogrendszerbe. A Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakasza 2013. július 1-jén lépett hatályba. A vállalkozások közötti szerződések esetén, ha a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak megfelelő összeget […]