KFT alapítás akár 1 forint befizetésével?

Posted on Posted in Uncategorized

A 2014. március 15. napjától hatályos polgári törvénykönyv (Ptk.) ugyan 3.000.000,- Ft összegben határozza meg a korlátolt felelősségű társaság minimális törzstőkéjének összegét, azonban lehetőséget nyújt arra, hogy a korlátolt felelősségű társaság akár 1,- Ft befizetésével is megalapítható legyen.

A fentiek természetesen nem jelentik azt, hogy bárki is mentesülhetne a törzstőke befizetésére vonatkozó kötelezettsége alól, azonban ez a kötelezettség elhalasztható. A Ptk. alapján ugyanis a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése rendelkezhet arról, hogy a tagok számára törzsbetéteik valamely részének befizetésére határidőt biztosít, azonban a törvény mind a határidő, mind pedig a törzsbetét be nem fizetett részének meghatározása tekintetében szabad kezet ad a társaság tagjai részére.

A gyakorlatban ez valóban azt jelenti, hogy a korlátolt felelősségű társaság akár 1,- Ft befizetésével is megalapítható, azonban fontosnak tartjuk ismertetni a fentiek szerint nyert fizetési haladékkal járó hátrányokat is.

1. Osztalékfizetés tilalma

Amennyiben a tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget fizette be, illetve ha a társaság a fennmaradó összeg befizetésére egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a társaság nyeresége el nem éri a be nem fizetett pénzbeli hozzájárulás összegét.

2. Vagyoni felelősség

A tag a be nem fizetett vagyoni hozzájárulás erejéig saját vagyonával felel a társaság tartozásaiért.

3. Üzletrész átruházás tilalma

A tag az üzletrészét a társaságon kívülálló személyre csak akkor ruházhatja át, ha törzsbetétét teljes egészében befizette.

A fenti lehetőség tehát hatékony lehetőséget nyújt induló vállalkozások számára gazdasági tevékenységük megkezdésére, azonban az alapítás előtt minden esetben javasoljuk részletes és megalapozott üzleti terv létrehozását a fenti korlátozások figyelembevételével.

Dr. Vári Péter / Harglaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *