Új közbeszerzési értékatárok 2015. november 1-től

Posted on Posted in Közbeszerzés

Az új, 2015. november 1. napjától hatályos közbeszerzési törvény (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, új Kbt.) hatálybalépésének napjával – a többi értékhatár változatlanul hagyása mellett – a 2015-ös évre új értékhatárokat határoz meg a nemzeti rezsimben a közszolgáltatók számára az építési és a szolgáltatási koncesszió esetére, valamint az uniós rezsimben az új Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás esetére.

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok – változatlanul:
a) árubeszerzés esetében 8 millió forint,
b) építési beruházás esetében 15 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forint.

A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó, új nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
a) árubeszerzés esetében – változatlanul – 50 millió forint,
b) építési beruházás esetében – változatlanul – 100 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében – változatlanul – 50 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100 millió forint.

Az uniós közbeszerzési értékhatárok – változatlanul:
a) árubeszerzés esetében akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel 134 000 euró,
b) árubeszerzés esetében akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel 207 000 euró,
c) szolgáltatás megrendelése esetében ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró,
d) építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 5 186 000 euró,
e) építési és szolgáltatási koncesszió esetében 5 186 000 euró.

Az uniós közbeszerzési értékhatárok – közszolgáltatói szerződések esetén:
a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére – változatlanul – 414.000 euró,
b) építési beruházásra 5.186.000 euró,
c) az új Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1.000.000 euró.

A Költségvetési törvény által meghatározott, 2015. október 31-éig hatályos értékhatárok a 2015. november 1-jét megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárások, vagy a 2015. november 1-jét megelőzően megkötött szerződések tekintetében irányadóak.

A Költségvetést módosító törvényben meghatározott, 2015. november 1-jétől hatályos értékhatárok a 2015. november 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárások, vagy – ha közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor – a 2015. november 1-jét követően megkötött szerződések tekintetében irányadóak.