Perek és követelések

Számos gazdasági társaságnak és önkormányzatnak jelentős a kintlévőség állománya, amelynek volumene sokszor az éves árbevétel és költségvetés szempontjából is jelentős. A gazdasági társaságok – sok esetben határokon átnyúló – kinlévőség állománya a szerződéses partnerek, megbízók, megrendelők késedelmes vagy nem fizetéséből adódik. Az önkormányzati szféra esetében a behajtandó követelések egyfelől az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérbeadása következtében a bérleti díj és közös költség hátralékból, másfelől a parkolási pótdíjak (belföldi és külföldi rendszámú gépjárművek esetében egyaránt) meg nem fizetéséből adódik. Ügyvédi irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik és vállalja önkormányzatok, gazdasági társaságok kintlévőség állományának hatékony, de ugyanakkor szigorúan a jogszabályi keretek közötti behajtását. A követelések behajtása során az eredményességen túl mindig szem előtt tartjuk az udvarias hozzáállást és az egyedi elbánás elvét.

 

Miben nyújtunk segítséget?

– Ügyvédi Irodánk vállalja a jogi eljárást megelőző felszólító levelek és egyeztetések lefolytatását;
– Fizetési meghagyásos és peres eljárásokban a megbízó képviseletét ellátjuk;
– Közreműködünk peres és peren kívüli egyezségek megkötésében;
– Jogerős marasztaló döntés esetén vállaljuk végrehajtási és felszámolási eljárások megindítását és lefolytatását;
– Vállaljuk rendes, munkaügyi és választottbírőságok előtt megbízónk jogi képviseletének ellátását.