A közbeszerzés becsült értékének meghatározása (1. rész)

Posted on Leave a commentPosted in Közbeszerzés

A közbeszerzés becsült értékének meghatározása nem csupán a közbeszerzés kialakításának rendkívüli gondosságot igénylő első lépése, hanem annak meghatározása előrevetíti a közbeszerzési kötelezettség meglétének megállapítását és egyben megszabja az eljárásrend típusát (uniós vagy nemzeti). Ajánlatkérő kötelessége egyrészt a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során ajánlatkérő objektív alapú módszereket […]

Közbeszerzés becsült értéke és fedezete

Posted on Leave a commentPosted in Közbeszerzés

A közbeszerzési kötelezettség szempontjából a beszerzések (becsült) értékének meghatározása kulcsfontosságú jelentőséggel bír mind a közbeszerzési törvény hatálya alá tartózó (közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett) ajánlatkérők, mind a költségvetési vagy uniós támogatásban részesülő (egyébként közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó) szervezetek vagy személyek esetén is. A (köz)beszerzések becsült értéke alapján tudja eldönteni az adott személy vagy szervezet, […]

Közbeszerzési értékhatárok 2016

Posted on Posted in Közbeszerzés

A 2016. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat közzétevő, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (Költségvetési törvény) 2015. július 3. napján jelent meg a Magyar Közlöny 97. számában. A költségvetési törvény már a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.) paragrafusaira hivatkozik. A főbb nemzeti és közösségi értékhatárok nem változnak a 2015. […]

Új közbeszerzési értékatárok 2015. november 1-től

Posted on Posted in Közbeszerzés

Az új, 2015. november 1. napjától hatályos közbeszerzési törvény (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, új Kbt.) hatálybalépésének napjával – a többi értékhatár változatlanul hagyása mellett – a 2015-ös évre új értékhatárokat határoz meg a nemzeti rezsimben a közszolgáltatók számára az építési és a szolgáltatási koncesszió esetére, valamint az uniós rezsimben az új Kbt. […]